Beste lezer, deze eenvoudige website is bedoeld ter begeleiding van mijn boek "DE MACHT VAN BURGERS". Vanaf deze site kun je rechtstreeks koppelen naar de weblinks waarnaar ik in mijn boek verwijs. Daarnaast plaats ik hier de publicaties die hier en daar van mij verschijnen.

Ik zie hoe onze democratische invloed op onze burgerbelangen en op onze eigen samenleving afneemt door de autoritaire bestuurscultuur in Den Haag en door de centralisatie van besluitvorming op EU niveau en in netwerken van NGO's en multinationals. Ons parlement zou de hoeder moeten zijn van onze belangen, maar is er niet meer tegen opgewassen. Daarover moeten wij ons ernstige zorgen maken.

Voor zover dat in mijn macht ligt wil ik bijdragen leveren aan tegenbewegingen waarmee burgers hun verloren gegane democratische invloed en rechtspositie terugkrijgen. Vanuit deze missie heb ik mijn boek geschreven. Op de pagina "De Macht van Burgers" kun je er meer over lezen.

Voor meer informatie en contact kun je mailen naar info@newdemocracy.nl   Dank voor je belangstelling!